Muut dokumentit

Luottamus nauhamediaan kasvaa entisestään

”Tiedot kuolemastani ovat suuresti liioiteltuja” – Nauha

Vuosien ajan on ennustettu nauhamedian poistuvan varmistuksista, arkistoinnista tai virtuaalisista tallennusjärjestelmistä. Todellisuus ei kuitenkaan aina seuraa trendejä vaan nauhamediaan luotetaankin jälleen enemmän kuin koskaan. Sen kiistattomiin etuihin kuuluvat mm. kapasiteetin hankintahinnan edullisuus, median pitkä käyttöikä, suuri suorituskyky, sen lineaarinen skaalautuvuus ja ennustettavuus sekä kapasiteetin käytön kustannustehokkuus. Tästä eräänä esimerkkinä ovat MultiComin hiljattain asentamat kaksi nauhakirjastoyksikköä.

Suurimpia tähänastisia MultiComin toimittamia ja asentamia nauhakirjastoja on ollut kapasiteetiltaan 15500 nauhapaikkaa. Syksyllä 2017 on asennettu kaksi erillistä nauhakirjastoa, joista laajempi käsittää 20176 nauhapaikkaa – kirjastoissa on nauhapaikkoja yhteensä 25 080. Nauha-asemia näihin kahteen yksikköön voidaan asentaa 192, jolloin käytössä on 213.2 PB pakkaamatonta kapasiteettia. Järjestelmien kapasiteetti voi pakattuna kasvaa aina 533 PB:een asti. Tiedonsiirrolle se tarkoittaa luku- ja kirjoitusnopeutta aina 154 GB/s asti (noin 9 teratavua minuutissa!). Lisäksi kapasiteetti sekä kirjoitus- ja lukunopeudet kasvavat tulevaisuudessa uusien nauhateknologiaversioiden myötä.

Perinteisesti nauhakirjastoja on avoimissa ympäristöissä käytetty pääasiassa varmistuksiin. Niillä on kuitenkin paikkansa myös varmistusten osana HSM -ympäristöissä sekä tiedon pitkäaikaistallennuksessa. Kun nauhamediaa käytetään osana virtuaalista tallennuskapasiteettia, pystytään sen avulla pienentämään mm. kapasiteetista syntyviä kokonaiskustannuksia ja tiedon varmistuksiin tai arkistointiin kuluvaa aikaa. Nauhat eivät kirjastossa ollessaan tarvitse energiaa sähkön ja/tai jäähdytyksen muodossa. Pitkä käyttöikä (30v), joka varmistetaan aika-ajoin tapahtuvin luvuin ja mahdollisin etäpeilauksin, varmistaa tiedon säilymisen. Pitkäaikaistallennuksessa nauhan kustannustehokkuus on kiistaton ja WORM-nauhamedialla varmistetaan tiedon eheys ja koskemattomuus. Lisäksi uudet teknologiat kuten LTFS mahdollistavat nauhateknologian käyttämisen yhä kustannustehokkaammin ilman merkittäviä ohjelmisto-, lisenssi- tai palvelinkustannuksia.

Yleensä isommat nauhakirjastot osioidaan erikokoisiin virtuaalisiin yksiköihin eri käyttötarkoituksen ja/tai asiakkuuden mukaan. Sama jaottelu on mahdollista myös nauha-asemien kohdalla. Ei siis ole yllättävää, että joustavissa ympäristöissä, joissa on useita eri asiakkuuksia ja käyttöjärjestelmiä, ja joissa sovellusten tiedon tallennus ja saanti sekä suorituskyky ovat ensiarvoisen tärkeitä, luotetaan nauhamediaan nyt enemmän kuin koskaan.