Palvelut

BRaaS

Varmistusten hoivapalvelu

Minimoi riskit, turvaudu MultiComin huolettomaan Hoivapalveluun. Voisiko etähoiva olla yrityksesi varmistusten kokonaisratkaisu? Lue lisää >>

Varmistusten hoivapalvelu

MultiComin uusin tapa hoitaa varmistusten ja palautusten hankaluudet on hoivapalvelu, jossa koko kolmen vuosikymmen kokemuksemme on asiakkaitten käytössä. Kiinteällä kuukausimaksulla ilman erillisiä aloituskuluja.

Hoivapalvelun varmistusratkaisun runkona on asiakkaan tarpeisiin parhaiten soveltuva tiedon suojaamisratkaisu.
Varmistusten hoivapalvelu on oiva ratkaisu yrityksille, jotka kärsivät henkilöstöpulasta tai muuten haluavat minimoida riskit ulkoistamalla määritellyt asiantuntijapalvelut erikoisammattilaisille. Palvelulla voidaan myös välttää suuria investointeja ja purkaa monimutkaisuuksia toimintaympäristössä. Peruspalvelu tuotetaan arkipäivisin (8–16).

Katso esittelyvideo varmistuspalvelusta!

> Lataa PDF-esite

Kevennetty varmistusten hoivapalvelu ”Höyhen”

Lue lisää >>

Kevennetty varmistusten hoivapalvelu ”Höyhen”

Tutustu myös hoivapalvelu ”Höyheneen”, kustannustehokkaaseen varmistuspalveluun, jotta voit nukkua yösi paremmin. Hoivapalvelu Höyhenen ansiosta varmistusten seurannan ja haluttaessa myös satunnaiset operaatiot voi nyt huoletta jättää MultiComin hoidettavaksi.

Asiakkaan varmistusympäristö kartoitetaan palvelun käyttöönoton yhteydessä. MultiComin asiantuntijat monitoroivat ympäristöä viikoittain ja tarjoavat osaamisensa ongelmatilanteiden selvittämiseen sekä ympäristön kehittämiseen. Asiakkaalla on käytettävissään suomalainen osaava paikallinen tukiorganisaatio.

Hoivapalvelu Höyhen käyttää asiakkaan olemassa olevaa tiedon suojaamisratkaisua (ohjelmistot/laitteistot).

Katso esittelyvideo varmistuspalvelusta!

> Lataa PDF-esite

Asiantuntijapalvelut

Tallennusympäristön kartoituspalvelu

Vapauta omia resursseja ja helpota sisäisten toimintojen suunnittelua ja tehostamista. Lue lisää >>

Tallennusympäristön kartoituspalvelu

Palvelumme kartoittaa ja hahmottaa kattavasti asiakkaan tallennus- ja varmistusympäristön sekä havainnoi niiden mahdolliset kehityskohteet ja riskit.

Kartoituksesta saadaan toimittajariippumaton raportti, joka auttaa kehittämään modernia, parhaille menetelmille ja ratkaisuille perustuvaa tallennus- ja varmistusympäristöä, tai vaikkapa ulkoistamaan sovitun osa-alueen MultiComin Hoivapalvelulle.

Ympäristön kartoituspalvelu toteutetaan lähtökohtaisesti etäpalveluna, jossa asiakkaan ympäristöstä kerätään ennalta määritellyt tiedot, analysoidaan ja raportoidaan ne sekä käydään lopputulos läpi yhdessä asiakkaan kanssa.

Raporttiin voi haluttaessa sisällyttää myös muita optioita, kuten tiedon elinkaarianalyysi, varmistusympäristön kehityssuunnitelma asiakkaan tarpeiden mukaan sekä varmistusympäristön säännöstön ja vaadittujen toimenpiteiden määrittely ympäristössä havaittujen riskitekijöiden perusteella.

> Lataa PDF-esite

Tallennusympäristön tukipalvelu

Suojaa yrityksesi tärkeää pääomaa – tietoa – ennalta. Lue lisää >>

Tallennusympäristön tukipalvelu

Onko yrityksessäsi kiinnitetty riittävästi huomiota tärkeän pääoman, tiedon suojaamiseen katastrofin varalta? Hädän hetkellä ei voi harjoitella saatikka sortua vääriin, vielä kohtalokkaampiin toimenpiteisiin.

Ongelmatilanteissa tai silloin, kun omat resurssit tai osaaminen eivät enää riitä, voi huoletta kääntyä MultiComin asiantuntijoitten Tukipalvelun puoleen, joka perustuu syvään osaamiseen ja pitkään kokemukseen erikokoisten yritysten tallennus- ja varmistusympäristöistä sekä yleisimpien laitteisto- ja ohjelmistotoimittajien ratkaisuista. Tukipalvelu on oiva apu osaamis- tai henkilöstöpulaan tai riskien minimoimiseen vaativissa toimenpiteissä. Palvelun edellytyksenä on MultiComin toteuttama tallennusympäristön kartoitus.

Peruskuukausimaksulla, tapauskohtaisella hinnoittelulla ja ilman pitkäaikaisia sopimuksia. Käytä erikoisammattilaisia.

> Lataa PDF-esite

Asiantuntijapalvelut

Varmistus- ja digitaalisia arkistointijärjestelmiä suomalaisille suuryrityksille lähes kolmen vuosikymmenen ajan. Lue lisää >>

Asiantuntijapalvelut

Asiantuntemuksella ja asiakaskohtaisella palvelulla MultiCom on suunnitellut ja toteuttanut suomalaisille yrityksille tiedon turvaamiseen varmistus- ja digitaalisia arkistointijärjestelmiä jo vuosikymmenten ajan.

MultiComin asiantuntijapalveluihin kuuluu:

 • Tiedon analysointipalvelut
  Varmistusten tilanteen kartoitus ja joustavimman ratkaisun löytäminen. Pilvipalvelujen evaluointi.
 • Etävalvonta ja –hallinta
  Apua ja osaamista erilaisiin käyttöympäristöihin ja kiperiin tilanteisiin etävalvonnalla ja -hallinnalla
 • Konversiot, migraatiot, testaukset, laitteistojen asennus ja purku
  Kokenut asiantuntijatiimi herkkien laitteiden siirtoihin. Apua myös asennuksiin, konversioihin ja migraatiohin.
 • Dokumentointi
  Palvelun ulkopuolinen arviointi ja ohjeistettavien asioitten havaitseminen.
 • Eri tarkoituksiin sopiva tunti-, päivä- tai urakkahinta.
> Lataa PDF-esite