Tiedon analysointi-, arkistointi ja pitkäaikaistallennusratkaisut

1. Tietojen analysointi ja ymmärtäminen

Tallennettu tieto vanhenee armottoman nopeasti. MultiComin tiedon analysointipalvelu auttaa selvittämään tiedostojen käytön aktiivisuutta. Yleisin havainto on, että yli 90 päivää vanhoja tiedostoja käytetään enää erittäin harvoin. Tietoa voidaan analysoida myös useilla muilla kriteereillä, esimerkiksi tiedostojen tyypin tai koon mukaisesti. Analysointi-tulosten perusteella voidaan päättää tiedon hallinnan automatisoinnista ja jatkosijoituksesta. Vanhentuneen tai tarpeettoman tiedon poistaminen voidaan automatisoida tai sitä voidaan hallita arkistointi- ja pitkäaikaistallennusratkaisujen avulla.

2. Arkistointi- ja pitkäaikaistallennusratkaisut

MultiComin arkistointi- ja pitkäaikaistallennus-ratkaisuilla pystytään vapauttamaan tallennustilaa tiedon alkuperäisessä sijainnissa, esimerkiksi suorituskykyisimmillä levyillä, sähköpostipalvelimilla tai Sharepoint -tietokannassa.

Arkistoinnilla tarkoitetaan tässä yhteydessä sovelluskohtaista hallintaa, esimerkiksi sähköpostin tai Sharepointin kaltaisten sovellusten sisältämän tiedon siirtoa edullisemmalle levypinnalle. Pitkäaikais-tallennusratkaisulla tarkoitetaan taas jäsentymättömän tiedon siirtämistä edullisemmalle tallennuskerrokselle – esimerkiksi nauha-, pakkaus- ja dedup-teknologioilla.

Tietoa voidaan tyypillisesti hakea arkistosta tai pitkäaikaistallennusratkaisusta suoraan shortcut-linkin kautta tai erillisellä hakutoiminnolla eli ratkaisu on käyttäjille läpinäkyvä. Yksi merkittävä hyöty on vähentää alkuperäisen tallennuspaikan varmuus-kopiointitarvetta. Se säästää varmistuksiin tarvittavia resursseja ja kustannuksia (verkko-, suoritin- ja levykapasiteetti) ja kopiot ehditään ottaa paremmin käytettävissä olevan aikaikkunan aikana. Kun nauhoja käytetään tiedon pidempään varastointiin, saadaan jo huomattavia kustannussäästöjä. Se myös antaa levylaitteistoja paremman suojan tiedon korruptoitumiselle (silent data corruption, bit rot) tai sen menettämiselle (inhimilliset virheet, virheellisen tiedon replikoituminen).

3. Arkistointiratkaisut ja toteutukset:

Vuosien kokemuksella ja yhteistyöllä eri valmistajien kanssa MultiCom on toteuttanut satoja sähköposti-, tiedosto- ja Sharepoint -arkistointiratkaisuja useille eri asiakkaille. Niissä on käytetty mm. seuraavia ratkaisuja:

  • EMC SourceOne -sähköpostiarkistointiratkaisut
  • Symantec/Veritas Enterprise Vault sähköposti-/tiedostoarkistointiratkaisut
  • EMC DiskXtender -tiedostoarkistointiratkaisut
  • CommVault Sharepoint-/tiedostoarkistointiratkaisut
  • EMC Centera Storage.

4. Pitkäaikaistallennusratkaisut ja toteutukset

Tiedon pitkäaikaiseen tallentamiseen liittyviä hankkeita MultiCom on toteuttanut useille eri asiakkaille. Niissä on hyödynnetty mm. seuraavien toimittajien ratkaisuja:

  • Hitachi Content Platform
  • Hitachi Data Ingestor
  • Oracle HSM (SAM/QFS)
  • Oracle nauhakirjastot

Viisas ratkaisu – isot säästöt

> Lataa PDF-esite