Pilvisovellusten varmistaminen

Pilvipalvelut voidaan tyypillisesti jakaa eri malleihin:

  • IaaS (Infrastructure as a Service)
  • PaaS (Platform as a Service)
  • SaaS (Software as a Service)

Yleisin pilvipalvelun malli on SaaS. Sitä, kuten muitakin malleja, käytetään yleensä verkkoselaimella. Pilvipalvelu ei ole varmistusjärjestelmä, vaan sen tietovarasto on synkronoitu eri datakeskuksiin, joissa tiedot ovat yleensä turvassa esimerkiksi fyysisten laitteiden vikaantumisen aiheuttamien tietojen katoamisten varalta.

Pilvipalveluihin talletettujen tietojen saatavuuden ongelmaksi muodostuu usein tiedon poistaminen joko tarkoituksellisesti tai vahingossa, jolloin tietoa ei välttämättä saada enää käyttöön. Myös esimerkiksi ohjelmistovirheet ja hakkerointi voivat tuhota tietoja.

Pilvipalvelussa ei myöskään yleensä säilytetä tiedosta tai tiedostoista eri versioita, vaan palveluun talletettu, muokattu dokumentti ylikirjoittaa vanhemman version. Lisäksi tiedon palautus voi olla ongelmallista mm. säilytysaikojen, palvelun vasteaikojen tai hinnan suhteen.

Näiden ongelmatilanteiden vuoksi pilvipalveluiden varmistaminen on tärkeää. Palveluntarjoajat esittävät yleensä vähintään Export-toimintoa, jolla voi ladata kopion tiedoista omaan säilytykseen. Export-toimintoa kannattaakin käyttää säännöllisin väliajoin. Osa palveluntarjoajia ehdottaa palvelulleen ohjelmointirajapintaa, jolloin palvelu on mahdollista varmistaa kolmannen osapuolen ohjelmistoilla.

MultiCom tarjoaa ratkaisut seuraavien SaaS-palvelujen varmistamiseen: Google Apps (Gmail, Drive), Microsoft Office 365 (Exchange, Sharepoint) ja Salesforce. MultiComin varmistusratkaisulla voi varmistaa ja palauttaa virtuaalikoneita IaaS-alustoilla (Microsoft Azure, Amazon).

> Lataa PDF-esite