Varmistaminen ja palauttaminen

Etukäteissuunnittelu, valvonta ja testaus ovat varmistamisen a ja o. Ennakointi voi säästää huomattavasti kustannuksissa ja luoda yritykselle oikean, lisäarvoa tuottavan ja riskiä vähentävän ratkaisun.

Olennaista varmistuksien haarukoinnissa on selvittää omat ja sidosryhmien tarpeet, mahdolliset lait ja määräykset sekä varmistettavan tiedon kriittisyys ja arvo. Niiden avulla voidaan päättää yritykselle parhaiten soveltuva palvelutaso, jossa määritellään, kuinka usein ympäristö varmistetaan, miten nopeasti varmistus on saatava palautettua, ja mahdolliset kriittisemmän tiedon lisätarpeet.

Perusmäärittelyn jälkeen voi palvelutasolle valita parhaiten sopivat ratkaisut ja teknologiat. Hallinta on jatkossa helppoa, kun uudet palvelut ja resurssit voidaan sijoittaa jo valmiiksi määriteltyihin palvelutasoihin.
Sopivia medioita ja teknologioita käyttämällä päästään erittäin joustaviin ja kustannustehokkaisiin ratkaisuihin, joissa varmistettua tietomassaa voi hyödyntää myös muihin operatiivisiin tehtäviin, kuten esim. versiopäivityksiin ja migraatioihin.
Varmistusratkaisu tarvitsee myös hoitoa ja valvontaa käyttöönoton jälkeen. Mikäli omaa osaamista tai resursseja ei ole, MultiCom tarjoaa kattavat palvelut niin uusille kuin olemassa oleville ympäristöille, suunnittelusta varmistusten täydelliseen ”avaimet käteen” –ulkoistukseen.

> Lataa PDF-esite