Ympäristön kartoituspalvelu

MultiComin palvelutarjontaan kuuluu myös asiakkaan tallennusympäristön kartoitus. Siitä saadaan toimittajariippumaton raportti, joka sisältää sekä kattavan kuvauksen tallennus- ja varmistusympäristöstä että havainnot mahdollisista kehityskohteista ja riskeistä.

Asiakas voi vapauttaa omia resurssejaan ja käyttää kartoitusta sisäisten toimintojen tehostamisen suunnitteluun tai vaikkapa sovitun osa-alueen ulkoistamiseen (esim. varmistusten hallinta, valvonta, operointi jne.) MultiComin Hoivapalvelulle.

Ympäristön kartoituspalvelu toteutetaan lähtökohtaisesti etäpalveluna, jossa

 • kerätään asiakkaan ympäristöstä tiedot, jotka perustuvat heidän toimittamiinsa tietoihin sekä ympäristössä tehtyihin tutkimuksiin (etäyhteyden yli, mikäli mahdollista)
 • analysoidaan kerätyt tiedot, joista luodaan raportti ja yhteenveto
 • käydään lopputulos (raportti, suositukset) läpi yhdessä asiakkaan kanssa.

Raporttiin voidaan haluttaessa sisällyttää myös seuraavat optiot:

 • Tiedon elinkaarianalyysi (sis. mm. tietomäärät, -tyypit ja aktiivisuus ympäristöittäin), jonka avulla
  • saadaan kattava näkymä organisaation tietovarastoihin
  • voidaan määritellä arkistoitavia ja poistettavia tietovarastoja
  • voidaan optimoida varmistettavia tietomääriä.
 • Varmistusympäristön kehityssuunnitelma asiakkaan tarpeitten mukaan (arkistointi/tiering, CDP, DR ja mahdolliset ohjelmisto- ja/tai lisenssioptimoinnit).
 • Varmistusympäristön säännöstön (RPO, RTO) ja vaadittujen toimenpiteiden määrittely sen perusteella, mitä riskejä ympäristössä on havaittu. Lisäksi otetaan huomioon erilaisten tilanteiden aiheuttamat riskit ja suunnitellaan niistä toipuminen. Myös asiakkaan omien SLA:ien huomiointi ja niiden mahdolliset poikkeamat.

Kartoituksesta saadaan toimittajariippumaton raportti, jonka avulla voidaan kehittää moderni tallennus- ja varmistusratkaisu, joka perustuu parhaille menetelmille ja ratkaisuille.

Hinnoittelu

 • Ympäristön kartoituspalvelu (< 20 palvelinta) 990 € (alv. 0)
 • Kartoituksen yhteydessä voidaan hankkia yksi tai useampi seuraavista:
  • Tiedon elinkaarianalyysi (< 10 palvelinta) 990 € (alv. 0)
  • Varmistusympäristön kehityssuunnitelma 990 € (alv. 0)
  • Varmistusympäristön säännöstön määrittely 990 € (alv. 0)

Mikäli toimenpiteet vaativat fyysistä paikallaoloa, vastaa asiakas matkakuluista. Suuremmat ympäristöt hinnoitellaan asiakaskohtaisesti.
Kartoituspalvelun hinta hyvitetään, mikäli asiakas siirtyy MultiComin hoivapalvelun asiakkaaksi.

> Lataa PDF-esite