Muut dokumentit

Uutiskirje 5/2018

Tervetuloa MultiComin tuoreen teknologiauutiskirjeen pariin.


Uusi EU:n tietosuoja-asetus – GDPR – astuu voimaan 25.5. Haluathan tulevaisuudessakin vastaanottaa tiedotteita MultiComilta?

MultiCom on sitoutunut toimimaan GDPR -asetuksen mukaisesti niin päivittäisissä henkilöstönsä suorittamissa rutiineissaan kuin liiketoimintaprosesseissaan. Kaikki toimintamallit on saatettu tietosuoja-asetuksen edellyttämälle tasolle. Asetuksen vaatimukset otetaan huomioon koko henkilötiedon elinkaaren ajan.

Voit tilata MultiComin uutiskirjeen sähköpostiisi tästä linkistä.


MultiCom: Tietosuoja-asetus astuu voimaan – miten varmistukset muuttuvat vai muuttuvatko

MultiCom on varmistamisen ja pitkäaikaistallentamisen asiantuntijayritys. Törmäämme usein kysymykseen, miten varmistuksissa tulisi suhtautua GDPR -asetukseen. Lakimiehiltä kysyttäessä saamme vastaukseksi: ”Tallennusmedia, -teknologia ja -tapa eivät aiheuta eroavuuksia GDPR -säädöksen asettamiin vaatimuksiin. Varmistusten osalta kaikkia velvoitteita tulee noudattaa kuten muunkin data-aineiston kohdalla”.

Vaikka uudesta säädöksestä ei luonnollisesti ole vielä yhtään ennakkotapausta, tulkinnanvaraisuutta on kuitenkin odotettavissa tämän säädöksen ja muiden jo aiemmin voimassa olleiden lakien ja asetusten välillä. Lue lisää >>>


MultiCom: CommVault SAP -Arkistointi DellEMC Isilon -alustalle

MultiCom toteutti SAP Arkistoinnin migraation vanhalta arkistointialustalta CommVault -alustalle. Samalla arkiston tallennusalustaksi otettiin DellEMC Isilon SmartLock -toiminnallisuudella. DellEMC Isilon Smartlock täyttää mm. SEC 17a-4 vaatimukset.

Vanhalta arkistointialustalta siirrettiin noin 20 miljoonaa objektia CommVault -arkistoon, joka oli loppukäyttäjien käytettävissä koko migraation ajan.

Arkisto on aktiivisessa käytössä ja sieltä tehdään yli 20.000 hakua päivittäin. Uusia objekteja luodaan noin 4000 päivittäin.


MultiCom: ”Kun kaikki muu on mennyt pieleen, on meillä vielä se nauha”

Historia tuntee useita tapauksia siitä, miten muutos aiheuttaa heilahteluja reunasta toiseen. Ajan mittaan liike hidastuu ja saavuttaa tasapainopisteen. Jos pohditaan varmistusten ja arkistoinnin toteuttamista yli viiden vuoden (>10v) päähän, mitkä ovat vaihtoehdot? Niitä mietittäessä on hyvä muistaa myös se, miksi ja mihin tarkoitukseen erilaiset mediat, kuten esim. paperi ja pergamentti, on aikoinaan kehitetty.

Viime syksyn uutiskirjeessä 11/2017 kerroimme miten ”Luottamus nauhamediaan kasvaa entisestään”.  Artikkelin kirjoittamisen jälkeen uusia nauhakirjastoja on toimitettu kuukausittain. Se osoittaa, että nauha on media, joka on luotettava sekä varmistuksissa että arkistoinneissa. Sanasta ”varmistusnauha” syntyvä mielikuva tulee selkeästi esille otsikossa, jonka lausui ympäristöstään vastaava henkilö. Nauha on varmistusten ”peruskallio” josta aina saadaan tieto, kun kaikki muu on mennyt pieleen.


Aparavin Aktiivinen arkisto

Aparavi julkaisi Aktiivisen arkistoalustan hallitsemaan ja hillitsemään strukturoimattoman tiedon suojauksen, tallennuksen, arkistoinnin ja poistamisen kustannuksia.

Lisätietoja: https://www.aparavi.com/product/

Lisätietoja: https://multicom.fi/kumppanit/aparavi/


Cohesity nopeuttaa sovellustestausta ja kehitystä pilvipohjaisella testi-/kehitysreplikalla ja automaattisella pilvisuojauksella

Cohesity, johtava hyperconverged secondary storage -valmistaja julkisti hiljattain ominaisuuksia, joilla voidaan hyödyntää julkista pilveä sovellusten testaamiseen ja kehittämiseen huolehtimalla kuitenkin samalla varmistuksista ja tarvittaessa palautuksista. Cohesity-alusta sisältää nyt CloudSpin-ominaisuuden, jonka avulla voidaan automaattisesti hyödyntää pilvivarmistuksia testi-/kehitysympäristöihin ilman hankalaa konfigurointia.

Lisätietoja:


Hitachi Vantaralta uusia ratkaisuja

Hitachi julkaisi uusia ohjelmisto- ja tallennusratkaisuita konesalien modernisointiin. Uudet huipputehokkaat flash- ja hybriditallennusratkaisut integroiduilla analytiikka- ja automaatiosovelluksilla tuovat asiakkaille ennen näkemätöntä tehokkuutta ja ketteryyttä.

Lisätietoja: https://www.hitachivantara.com/en-us/news-resources/press-releases/2018/gl180509.html


IBM: Uusi TS4300 nauhakirjasto

IBM on tuonut markkinoille uuden, täysin itse suunnitellun TS4300 -nauhakirjaston, joka tarjoaa erittäin kustannustehokkaan ratkaisun varmistus- ja pitkäaikaistallennustarpeisiin. Se skaalautuu 21 nauha-asemaan ja 272 nauhapaikkaan ja tarjoaa jopa 3,26PB tallennuskapasiteetin ja 6,3 GB/s nopeuden hyödyntämällä viimeisintä LTO8 -teknologiaa. Kirjasto sisältää myös 3v takuun (NBD), mikä tekee siitä erittäin kilpailukykyisen vaihtoehdon myös nykyisten kirjastojen laajennuksissa ja päivityksissä.


NovaStor: Taattu palautusnopeus liiketoimintakriittisille sovelluksille

NovaStor DataCenter -ohjelmiston avulla pystyttiin toteuttamaan ison asiakkaan vaativa RTO-tavoite. Puhtaasti levypohjaisilla deduplikoivilla ratkaisuilla vaadittua palautusaikaa ei voitu toteuttaa. NovaStor DataCenter -ohjelmiston flash-teknologiaa ja suoraa nauhamedialta striimausta hyödyntäen liiketoimintakriittisen tietokannan todella nopea palauttaminen Disaster Recovery -tilanteessa tuli mahdolliseksi kustannustehokkaasti.


CommVault: Kattava virtuaali-/pilvipalveluiden tuki

Commvault on laajentanut jo entisestään markkinoiden kattavinta tukea virtuaaliympäristöille ja pilvipalveluille. Uusia ominaisuuksia ovat mm.

Lisätietoja ratkaisuista: sales(at)multicom.fi ja https://multicom.fi/kumppanit/commvault/